Jag är utbildad på Köpenhamns Guldsmeds högskola och har arbetat som guldsmed samt smyckedesigner sedan 1996. Min ambition har alltid varit att hålla fast vid det genuina hantverkskunnandet och att föra det vidare in i vår tid. Under åren så har jag utvecklat min egen stil som är enkel men rik. Jag tycker om att sammanföra rena avskalade ytor med det motsatta – stenar, pärlor och ornament. Matt mot blankt, guld mot silver.

I have been educated at the Copenhagen Goldsmith College and have worked as a goldsmith and jewelry designer since 1996.
My ambition has always been to stick to the genuine handicraft knowledge and bringing it into our time, I have developed my own style, which is simple but rich. I enjoy bringing clean-cut surfaces together with the opposite – stones and ornaments, Matt against glossy, gold against silver.
Image